TEENUSED

Tutvu lähemalt meie teenustega

Liiva, kruusa ja killustiku müük

Kaevetööd

Hööveldus-teenus

Kruusavedu koos paigaldusega

Teede ehitamine

Soojusenergia müük Lähte kaugkütte-piirkonnas.

Teede suvi- ja talihooldus

Lume- , tolmu- ja libedusetõrje, lume äravedu

Heakorra-teenused

Muru niitmine, hekkide hoolduslõikus, ohtlike puude langetamine, sügisene lehtede kogumine ja äravedu, välisterritooriumi koristus